hJOP Android Driver je mobilní aplikace pro OS Android, která umožňuje řídit jízdu hnacích vozidel ve spolupráci s hJOP. Plně podporuje workflow předávání a uvolňování lokomotiv za využití spolupráce dispečerů.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na Githubu, aplikace je volně dostupná v Google Play.

Get it on Google Play

Aplikace vznikla jako diplomová práce Ing Miroslava MaříkaLaboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU pod vedením doc. Jiřího Rybičky a s technickou asistencí Jana Horáčka. Aplikace umožňuje vše, co umožňuje Jerry, jen na mobilní platformě.

Funkce

  • Automatické skenování serverů v lokální síti, výběr serveru.
  • Databáze serverů.
  • Žádost o lokomotivu do oblasti řízení.
  • Řízení jízdního stupně, směru, funkcí.
  • Zobrazování významů funkcí.
  • Idle, nouzové stop.
  • Zobrazování modelové rychlosti v km/h.
  • Multitrakce.
  • Uvolňování lokomotiv.
  • Rozlišení mezi totálním ručním řízením (vhodné např. pro posun) a poloručním řízením (vhodné např. pro řízeni funkcí HV v trati).