hJOP je softwarový balík umožňující řídit modelové kolejiště dle ZTP-JOP.

Panel stanice Panel stanic Lesná a Skály.

hJOP je momentálně nasazena na modulových kolejištích Klubu modelářů železnic Brno I, kde umožňuje provoz na výstavách a zároveň slouží jako bázový software pro výuku řízení kolejových vozidel v Laboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU.

hJOP umožňuje vytvořit libovolný layout kolejiště, vytvoření reliéfů je otázka nakreslení reliéfu a znalostí technologie zabezpečovacích zařízení skutečné železnice.

hJOP je vyvíjena jako opensource projekt pod Apache License v2.0. Kdokoliv si může stáhnout zdrojové kódy či spustitelné soubory.

Základní vlastnosti

 • Grafické rozhraní na bázi jednotného obslužného pracoviště (JOP).
 • Platforma OS Windows.
 • Editor technologických bloků, editor reliéfů stanic.
 • Kolejové úseky, výhybky, infračidla, SCom i mechanická návěstidla, tratě, zámky, přejezdy, rozpojovače, výkolejky, dvojitá kolejová spojka.
 • Jízdní cesty, plně konfigurovatelná závěrová tabulka.
 • Přenos čísla vlaku.
 • Podpora pro snímání stavu zesilovačů na kolejišti.
 • Možnost spustit kolejiště v automatickém režimu, kdy kolejiště na klik odjezdí předem připravený grafikon. Grafikon lze editovat ve vlastním skriptovacím jazyce.
 • Řízení v režimu server–klienti.
 • Podpora ručních ovladačů (např. Roco Multimaus).
 • Podpora softwarových ovladačů.
 • Podpora ovladačů na mobilních zařízeních.
 • Automatické řízení jízdy vlaků, možnost převzít řízení ovladačem.
 • Uživatelské účty, autentizace dispečerů.
 • Automatické spouštění zvuků (houkání před pískáčky, trubka vlakvedoucího v zastávce).
 • Poloautomatické staniční hlášení.
 • Možnost zadat na jednu staniční kolej více souprav.

Požadavky

 • Příslušenství řízené pomocí MTB-BUS nebo XpressNET – RS, S88 (novinka srpen 2019).
 • Jízda řízená DCC centrálou s rozhraním XpressNET. LI pro připojení k počítači.
 • Kolejiště rozdělené na kolejové obvody jako na skutečné železnici, hlídání poloh řízených výhybek.
 • Kalibrovaná hnací vozidla (Co to znamená?).