hJOP je otevřený softwarový balík umožňující řídit modelové kolejiště dle ZTP-JOP.

Panel stanice Příklad panelu stanic v hJOP.

hJOP je vyvíjena Klubem modelářů železnic Brno I, kde je nasazena na modulových i pevných kolejištích. Je to hlavní software, kterým se řídí provoz na kolejištích. hJOP je nasazena také v Laboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU, která spolupracuje na jeho vývoji a testování.

hJOP umožňuje vytvořit libovolný layout kolejiště, vytvoření reliéfů je otázka nakreslení reliéfu a znalostí technologie zabezpečovacích zařízení skutečné železnice.

hJOP je vyvíjena jako opensource projekt pod Apache License v2.0. Kdokoliv si může stáhnout zdrojové kódy či spustitelné soubory. hJOP nemá žádné licence, všechen software je v plné verzi zdarma.

Cílem hJOP je nabídnout bezpečné a pohodlné řízení modelového kolejiště podobné řízení skutečné české železnice. A to primárně ve výše zmíněném klubu, sekundárně i kdekoliv jinde. To se odráží například v tom, že hJOP podporuje i běžně dostupný komerční hardware. Je tedy možné ji nasadit i na domácí kolejiště.

Základní vlastnosti

 • Grafické rozhraní na bázi jednotného obslužného pracoviště (JOP).
 • Platforma OS Windows.
 • Editor technologických bloků, editor reliéfů stanic.
 • Kolejové úseky, výhybky, infračidla, SCom i mechanická návěstidla, tratě, zámky, přejezdy, rozpojovače, výkolejky, dvojitá kolejová spojka.
 • Jízdní cesty, plně konfigurovatelná závěrová tabulka.
 • Přenos čísla vlaku.
 • Podpora pro snímání stavu zesilovačů na kolejišti.
 • Možnost spustit kolejiště v automatickém režimu, kdy kolejiště na klik odjezdí předem připravený grafikon. Grafikon lze editovat ve vlastním skriptovacím jazyce.
 • Řízení v režimu server–klienti.
 • Podpora ručních ovladačů (např. Roco Multimaus).
 • Podpora softwarových ovladačů.
 • Podpora ovladačů na mobilních zařízeních.
 • Automatické řízení jízdy vlaků, možnost převzít řízení ovladačem.
 • Uživatelské účty, autentizace dispečerů.
 • Automatické spouštění zvuků (houkání před pískáčky, trubka vlakvedoucího v zastávce).
 • Poloautomatické staniční hlášení.
 • Možnost zadat na jednu staniční kolej více souprav.

Požadavky

 • Příslušenství řízené pomocí MTB-BUS nebo XpressNET – RS, S88.
 • Jízda řízená DCC centrálou s rozhraním XpressNET. LI pro připojení k počítači.
 • Kolejiště rozdělené na kolejové obvody jako na skutečné železnici.
 • Kalibrovaná hnací vozidla (Co to znamená?).
 • Je doporučeno snímat polohy řízených výhybek, ale není to nutné.