hJOP je otevřený softwarový balík umožňující řídit modelové kolejiště dle ZTP-JOP.

Příklad panelu stanic v hJOP.
Příklad panelu stanic v hJOP.

hJOP je vyvíjena Klubem modelářů železnic Brno I, kde je nasazena na modulových i pevných kolejištích. Je to hlavní software, kterým se řídí provoz na kolejištích. hJOP je nasazena také v Laboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU, která spolupracuje na jeho vývoji a testování, a na několika dalších soukromých kolejištích.

hJOP umožňuje vytvořit libovolný layout kolejiště, vytvoření reliéfů je otázka nakreslení reliéfu a znalostí technologie zabezpečovacích zařízení skutečné železnice.

hJOP je vyvíjena jako opensource projekt pod Apache License v2.0. Kdokoliv si může stáhnout zdrojové kódy či spustitelné soubory. hJOP není nijak zpoplatněna, všechen software je v plné verzi ke stažení zdarma.

Cílem hJOP je nabídnout bezpečné a pohodlné řízení modelového kolejiště podobné řízení skutečné české železnice. A to primárně ve výše zmíněném klubu, sekundárně i kdekoliv jinde. To se odráží například v tom, že hJOP podporuje i běžně dostupný komerční hardware. hJOP je možné nasadit i na domácí kolejiště.

Chci si vyzkoušet hJOP

Základní vlastnosti

 • Grafické rozhraní na bázi jednotného obslužného pracoviště (JOP).
 • Platforma OS Windows.
 • Editor technologických bloků, editor reliéfů stanic.
 • Kolejové úseky, výhybky, výkolejky, infračidla, S-COM i mechanická návěstidla, skupinová návěstidla, tratě, zámky, přejezdy, pomocná stavědla, rozpojovače, dvojitá kolejová spojka.
 • Jízdní cesty, plně konfigurovatelná závěrová tabulka.
 • Přenos čísla vlaku.
 • Možnost spustit kolejiště v automatickém režimu, kdy kolejiště na klik odjezdí předem připravený grafikon.
 • Řízení v režimu server–klienti.
 • Podpora ručních ovladačů (např. Roco Multimaus).
 • Podpora softwarových ovladačů.
 • Podpora ovladačů na mobilních zařízeních.
 • Automatické řízení jízdy vlaků, možnost převzít řízení ovladačem.
 • Uživatelské účty, autentizace dispečerů.
 • Automatické spouštění zvuků (houkání před pískáčky, trubka vlakvedoucího v zastávce, …).
 • Poloautomatické staniční hlášení.
 • Možnost zadat na jednu staniční kolej více souprav.
 • JSON API pro komunikaci s externími nadstavbovými aplikacemi, možnost tvorby vlastních automatizačních skriptů.

Požadavky

 • Příslušenství řízené pomocí MTBbus nebo XpressNET.
 • Jízda řízená DCC centrálou s rozhraním XpressNET. LI pro připojení k počítači.
 • Kolejiště rozdělené na kolejové obvody jako na skutečné železnici.
 • Kalibrovaná hnací vozidla (Co to znamená?).
 • Je doporučeno snímat polohy řízených výhybek, ale není to nutné.