uLI-daemon je démon umožňující funkci uLI-master.

uLI-daemon

uLI-daemon se spouští se startem prvního panelu na dispečerském počítači a připojuje se ke třem rozhraním:

  1. uLI-master.
  2. K lokálním hJOPpanelům.
  3. hJOPserveru.

Démon je okenní aplikace, která zobrazuje aktuální stav tzv. slotů. Pro provoz skrze uLI-daemon a uLI-master se předpokládá, že ovladače ve stanici budou mít nastavené adresy 1-n podle počtu ovladačů. Např. 3 ovladače tedy budou mít postupně adresy: 1, 2 a 3. Toto jsou ony sloty.

uLI-daemon následně umožňuje každému slotu přiřadit konkrétní lokomotivu z reliéfu. Umožňuje také řízení více lokomotiv skrze jeden slot – tzv. multitrakci.

Do slotu lze lokomotivu předat pár kliky přímo z panelu. Uvolnit lokomotivu ze slotu lze buď přímo z ovladače nebo z okna programu.

Viz projekt na githubu, kde jsou k dispozici zdrojové kódy, binární soubory a dokumentace.