Softwarový balík hJOP je složen z několika základních programů a několika programů rozšiřujících. Všechny tyto programy pracují v součinnosti tak, aby umožnily editaci kolejiště na míru a – a to především – pohodlné řízení.

Základní SW

  • hJOPeditor: editor sloužící k vytváření reliéfů stanic.
  • hJOPmerger: maličký program, který vezme definice jednotlivých reliéfů z editoru a spojí je do konfiguračního souboru pro server.
  • hJOPserver: hlavní logický člen celého projektu. Řeší technologii provozu. Umožňuje konfigurovat technologické bloky kolejiště, načítat definiční soubory reliéfů z hJOPmergeru a provozovat kolejiště. Pro provoz kolejiště je typicky zapnutý na samostatném počítači, dispečeři s ním neinteragují. Jedná se o hlavní mozek celého provozu.
  • hJOPpanel: panel umožňující zobrazovat reliéfy vytvořené v hJOPeditoru. Panel se připojuje pomocí počítačové sítě k běžícímu hJOPserveru a umožňuje získat a změnit stav kolejiště. Jedná se o terminál, který je běžně ovládán dispečery. V síti je obvykle spuštěno několik možných panelů – například každý u konkrétní stanice –, které se připojují k jednomu serveru. Na jednom počítači lze také spustit více panelů.

Rozšiřující SW

  • Jerry: jednoduchý program umožňující řídit jízdu vlaku z role strojvedoucího.
  • uLI-master: hardware umožňující připojení Roco Multimaus k obslužným pracovištím, umožňuje řídit jízdu vlaku hardwarovým ovladačem.
  • uLI-daemon: software umožňující spřažení uLI-master se zbytkem technologie kolejiště. Je nutný pro funkci uLI-master.
  • Android Driver: mobilní aplikace pro Android sloužící k řízení jízdy souprav.
  • hJOPclock: desktopová aplikace umožňující zobrazit modelový čas (například na projektor).