hJOPmerger je krátký prográmek, kterému se na vstup zadají všechny opnl soubory, které chcete na kolejišti použít (tj. všechny reliéfy), on zkontroluje konflikty a vygeneruje spnl soubor, který obsahuje matadata pro server.

spln soubor se předhodí serveru.

hJOPmerger hJOPmerger.

Viz projekt na githubu.