hJOPserver je centrální mozek celého řízení kolejiště. Umožňuje editovat technologické bloky, připojit se ke kolejišti a řídit jej. Umožňuje připojení obslužných pracovišť skrze počítačovou síť a komunikaci jednoduchým protokolem.

Stáhnout Zdrojové kódy

hJOPserver udržuje databázi bloků, závěrovou tabulku, databázi hnacích vozidel, souprav, stanic, zesilovačů a uživatelů.

hJOPserver se připojuje ke kolejišti dvěma nezávislými systémy (USB kabely):

  1. Systém pro řízení příslušenství (RCS)
  2. Systém pro řízení jízdy lokomotiv

Alternativně lze oba systémy připojit k jedné DCC centrále za využít dvou LI připojených k jedné DCC centrále.

Stav technologie
Stav technologie
Databáze bloků
Databáze bloků
Databáze jízdních cest
Databáze jízdních cest
Databáze hnacích vozidel.
Databáze hnacích vozidel.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na githubu, v Releases jsou k dispozici zkompilované servery různých verzí. Projekt taky obsahuje Wiki, kde jsou popsaná dostupná API serveru.