hJOPserver je centrální mozek celého řízení kolejiště. Umožňuje editovat technologické bloky, připojit se ke kolejišti pomocí MTB a LI a řídit jej. Umožňuje připojení obslužných pracovišť skrze počítačovou síť a komunikaci jednoduchým protokolem.

hJOPserver udržuje databázi bloků, závěrovou tabulku, databázi hnacích vozidel, souprav, stanic, zesilovačů a uživatelů.

Screenshot stavu technologie Stav technologie.

Screenshot seznamu bloků Databáze bloků.

Screenshot databáze jízdních cest Databáze jízdních cest.

Screenshot databáze hnacích vozidel Databáze hnacích vozidel.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na githubu, v Releases jsou k dispozici zkompilované servery různých verzí. Projekt taky obsahuje Wiki, kde jsou popsaná dostupná API serveru.

hJOPserver využívá RCS knihovnu.

Více v dokumentaci na githubu.