hJOPvyznamy

hJOPvyznamy je jedna přehledná strana A4 obsahující nápovědy ke všem položkám ve všech menu hJOP.

Stáhnout PDF Zdrojová data

hJOPquiz

hJOPquiz je dokument obsahující otázky, kterými se testuje způsobilost dispečerů k obsluze hJOP.

PDF s otázkami PDF s odpověďmi Zdrojová data

Automatická kalibrace

hJOP vyžaduje, aby všechna hnací hnací vozidla měla pevné přiřazení rychlostního stupně na skutečnou rychlost. Pro naplnění tohoto požadavku je lokomotivy třeba zkalibrovat. Pro urychlení procesu kalibrace vznikla myšlenka automatické kalibrace.