hJOPvyznamy

hJOPvyznamy je jedna přehledná strana A4 obsahující nápovědy ke všem položkám ve všech menu hJOP.

Pdf je k dispozici v Releases v projektu na githubu.

hJOPquiz

hJOPquiz je dokument obsahující otázky, kterými se testuje způsobilost dispečerů k obsluze hJOP.

Pdf je k dispozici v Releases v projektu na githubu.