hJOP umožňuje řídit příslušenství několika různými systémy. Všechny sdružuje pod obecné jméno „RCS – Railroad Control System“. Níže jsou některé konkrétní knihovny, které lze použít spolu s hJOPserverem.

Knihovny jsou dodávány jako dll soubory.

V současné době probíhají práce na vývoji knihovny pro XpressNET, která umožní řízení příslušenství přes XpressNET – za využití sběrnic RS nebo S88.

MTB knihovna

MTB knihovna je dostupná na githubu, kde je velmi vyčerpávající dokumentace jejího API. Toto API je společné pro všechny RCS knihovny.

Tato knihovna může sloužit komukoliv, kdo má zájem snadno a rychle komunikovat s MTB – například studentům v Laboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU.

Simulator knihovna

Simulační knihovna poskytuje alternativu ke knihovně MTB.dll. Implementuje úplně stejné API, takže lze systém MTB simulovat prostou výměnou dll souborů.

XpressNET knihovna

XpressNET knihovna umožňuje připojení ke sběrnici XpressNET, skrze kterou lze řídit kolejiště a získávat informace z něj. Pro připojení ke kolejišti je nutné využít dvě LI – jedno se připojuje přímo k hJOPserveru a druhé k této knihovně.

Knihovna zatím není hotová, momentálně je ve vývoji.

RCS – Railroad Control System Interface

RCS je implementace rozhraní umožňující načíst dll knihovnu přímo z vašeho oblíbeného programovacího jazyka a využívat její funkcionality prostým voláním metod třídy.

Momentálně existuje pro jazyk Object Pascal.

Vzorová RCS knihovna v jazyce C

Pokud si chcete napsat vlastní RCS knihovnu, můžete využít šablonu pro jazyk C. Na této šabloně staví XpressNETí knihovna.