Projekt hJOP vytvořil Jan Horáček, aktivní člen Klubu modelářů železnic Brno I a současný student Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Přidružené aplikace bývají dílem dalších osob, například Android Driver vytvořil Ing. Miroslav Mařík v rámci diplomové práce v Laboratoří řízení kolejových vozidel.

Autor bude rád za jakékoliv připomínky k projektu a náměty na zlepšení. Avšak není jeho současným cílem poskytovat veřejný servis k hJOP, především z kapacitních důvodů.

Kontakt: jan.horacekspam@kmz-brno.cz.

Chcete-li hJOP používat, klidně tak čiňte, avšak počítejte s tím, že v současné době není v plánu přidávat tutoriály ani poskytovat servis. Pokud máte zájem o používání hJOP, můžete se stavit do našeho klubu, bude-li čas, rád s vámi prodiskutuji vaše záměry.