hJOP můžete podpořit darováním libovolné finanční částky na vývoj. Vyberte si jednu z následujících metod.

Převod na účet

Zašlete libovolnou částku na účet 255419401/0300.

PayPal darování