Jerry je jednoduchá klientská aplikace, která se připojuje k hJOPserveru a která umožňuje řízení jízdy hnacích vozidel.

Program Jerry
Program Jerry

Jerry lze otevřít přímo z hJOPpanelu, nebo – pokud dispečer není zároveň strojvedoucí – lze Jerryho spustit na úplně jiném počítači.

Stáhnout Zdrojové kódy

Funkce

  • Řízení jízdního stupně, směru.
  • Možnost nouzového zastaveni, možnost plynulého zastavení.
  • Multitrakce.
  • Rozlišení mezi totálním ručním řízením (vhodné např. pro posun) a poloručním řízením (vhodné např. pro řízeni funkcí HV v trati).
  • Kontrola odpovědi serveru, resp. centrály, na příkaz.
  • Možnost převzít hnací vozidla na ruční ovladač na sběrnici XpressNET a zpět do regulátoru.
  • Žádost o lokomotivu(y) do oblasti řízení.
  • Změna serveru, portu, uživatelského jména a hesla.
  • Převzetí hnacího vozidla za pomoci autorizačního tokenu.
  • Kompatibilita s vnějšími programy akceptováním argumentů.