Komunikuje hJOP pouze s centrálami, které uvádíte na webu nebo i jinými? Respektive, co byste doporučil, jaké centrály a komponenty se osvědčily nejlépe?

hJOP komunikuje s libovolnými centrálami, ke kterým se lze připojit pomocí protokolu XpressNET. My jsme v klubu používali tyto centrály:

  • NanoX. Celkem fungovalo, občas drobné problémy s firmwarem, nutné použít jiné LI než vestavěné. Vestavěnému LI se občas po delší době rozpadne komunikace. Vhodná levná centrála pro menší kolejiště. [2016]
  • Lenz LZV100. Tuto centrálu jsme chvíli používali na klubovním velkém kolejišti, fungovala dobře. Momentálně ji dlouhodobě úspěšně používáme pro řízení modulovky TT. Nevýhodou je vyšší cena. Dnes je dostupný její následovník – LZV200, kterou jsme ale zatím nezkoušeli.[2023]
  • Digikeijs DR5000. Tuto centrálu aktuálně úspěšně používáme na velkém klubovním kolejišti H0. V počátku jsme s ní měli problémy, ale ty se časem samy vyřešily (vůbec netušíme jak). Centrálu používáme s externím uLI. [2023]
  • Roco Z21. Tuto centrálu jsme nikdy nezkoušeli, ale nebál bych se s ní hJOPku provozovat. Na Z21 jsou obecně dobré reference. Stačí Start verze.

Je možné připojit hJOP k centrále Roco Z21 přímo přes WiFi bez použití drátového LI?

V současné době není možné připojení hJOP k Z21 přes počítačovou síť. Připojení k Z21 možné je, je ale třeba využít libovolné drátové LI s USB rozhraním.


Lze hJOP provozovat tak, že ji bude ovládat více lidí a budeme si hrát na výpravčí a na strojvedoucí?

Ano. Každá oblast řízení může mít svého výpravčího na svém vlastním počítači. Jedinou podmínkou je, že počítače musí být ve stejné síti. Každé hnací vozidlo může být řízeno jiným strojvedoucím. Doporučené řešení je využít aplikací JerryhJOPdriver. Každý strojvedoucí má svůj mobil, tablet nebo počítač, z kterého řídí jednu nebo více lokomotiv. Alternativně lze řídit jízdu lokomotiv pomocí fyzických ovladačů připojených přímo k centrále. Tato konfigurace však nenabízí tak pohodlné předávání hnacích vozidel mezi počítačem a strojvedoucím.


Jak je to s kódováním S-com návěstidel? Umí hJOP např. na vjezdovém návěstidle předvěstit návěst odjezdového návěstidla? Dočetl jsem se, že S-com umí všechny kombinace návěštění na konkrétním návěstidle. Jak to ale bude, když se ve vlakové cestě přestaví odjezdové návěstidlo ze „stůj“ na „volno“, umí hJOP na základě toho poslat kód do vjezdového návěstidla, aby se přestavilo z „výstrahy“ na „volno“?

hJOP podporuje plnohodnotné přenášení návěstí. V příkladu popsaném v otázce samozřejmě dojde k přenosu návěsti odjezdového návěstidla na návěstidlo vjezdové. Podobně probíhá například přenášení návěstidel do autobloku, z autobloku, návěstí cestových návěstidel apod.

Je třeba si uvědomit, že vysílání návěstí z hJOP jinak nesouvisí s protokolem pro přenos návěstí S-COM. S-COM je protokol, kterým je možné řídit návěstidlo pomocí 3 vodičů, tento protokol řeší fyzické připojení návěstidel. hJOP posílá do systému pro řízení příslušenství kód návěsti. Jak si tento systém návěst zpracuje je na něm. Pokud používáte řízení přes XpressNET, dojde k překladu návěsti na výstupní moduly DCC.


Lze hJOP provozovat tak, že si „naprogramuji“ nějaký plán, kde budou vlaky jezdit dle GVD včetně zastavování v zastávkách, u perónů či jinde, čas pobytu, případně i změnu směru jízdy? Do toho pak ještě případně ovládat nějaký posun nebo jiný vlak mimo GVD, což by tedy všechno zvládl ovládat jeden člověk?

hJOP je zabezpečovací systém pro řízení modelového kolejiště. Jeho cílem je být obdobou elektronického stavědla. hJOP momentálně nepodporuje práci s grafikonem vlakové dopravy. Aktuálně probíhá vývoj na graficko-technologické nadstavbě hJOP (GTN), která by měla přinést možnost zobrazit si v hJOP grafikon, zaznamenávat do grafikonu reálně odjeté vlaky a dokonce i automaticky stavět jízdní cesty podle grafikonu (ASVC). GTN pro hJOP je aktuálně na začátku vývoje.

hJOP aktuálně podporuje toto:

  • Když dojede Os/MOs vlak na kolej s perónem, vlak zastaví správně u perónu.
  • Lze nakonfigurovat, aby vlaky automaticky zastavovaly v zastávkách v trati.
  • Jízda vlaku se pak řídí jednoduchou logikou "počkej v zastávce x vteřin a pak jeď dál".
  • U vlaků lze zadávat předvídané odjezdy.
  • Lze si napsat program, který se připojí k hJOP, a který bude např. hJOP dávat povely ke stavění konkrétních cest v konkrétní časy. Takový program pak může sloužit jako pomocník při ježdění podle grafikonu.

Chci řídit trakci i příslušenství přes XpressNET. Je lepší použít jednu centrálu a 2 LI nebo 2 centrály?

Použít 1 DCC centrálu a 2 LI je rozhodně levnější, proto bych tento přístup doporučil. Ale pouze za podmínky: DCC z centrály je připojeno do kolejí přes další zesilovače, které nepropagují zkrat do centrály. Příslušenství (např. přestavníky výhybek) je pak připojeno buď přes jiný zesilovač nebo přímo do centrály. Jde o to, aby v momentě, kdy nastane v kolejích zkrat, šlo přestavit výhybky a tím se zkratu zbavit. Centrála tedy nesmí v případě zkratu vypnout DCC signál do dekodéru přestavníků.


Chybí vám tady něco? Zeptat se