Zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů

Mobilní klientské aplikace hJOP driver a hJOP RCS Debugger nezpracovávají, neshromažďují ani nesdílí žádné údaje o uživatelích nebo o používaných zařízeních.

Desktopová aplikace hJOP server uchovává lokální databázi uživatelů oprávněných řídit kolejiště. V databázi jsou uchovávány přihlašovací jména, přezdívky/jména uživatelů a otisky hesel. Servery nejsou provozovány vývojáři. Vývojáři ani třetí osoby nemají přístup k databázi. Za správu a zabezpečení databáze plně odpovídá osoba, která daný server provozuje.

Desktopové klientské stanice mají přístup k přezdívce/jménu uživatele a po dobu přihlášení daného uživatele mohou zobrazovat tento údaj v záhlaví aplikace.

Jaká máte práva?

Pokud máte dotaz/požadavek ohledně osobních údajů, kontaktujte administrátora vámi používaného serveru.

Kontakt na vývojáře

Pokud máte dotaz ohledně vývoje a funkcí balíku hJOP, můžete kontaktovat komunitu emailem a nebo navštívit Github nebo stránky projektu hJOP.