hJOPdriver je mobilní aplikace pro OS Android, která umožňuje řídit jízdu hnacích vozidel ve spolupráci s hJOP. Plně podporuje workflow předávání a uvolňování lokomotiv za využití spolupráce dispečerů.

Dostupné na Google Play F-Droid Zdrojové kódy

Ukázka rozhraní aplikace hJOPdriver
Ukázka rozhraní aplikace hJOPdriver

Aplikace vznikla jako diplomová práce Ing Miroslava MaříkaLaboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU pod vedením doc. Jiřího Rybičky a s technickou asistencí Jana Horáčka. Aplikace umožňuje vše, co umožňuje Jerry, jen na mobilní platformě.

Funkce

 • Automatické vyhledání serverů v síti, výběr serveru.
 • Databáze serverů.
 • Žádost o lokomotivu do oblasti řízení.
 • Řízení jízdního stupně, směru, funkcí.
 • Zobrazování významů funkcí.
 • Plynulé zastavení, nouzové stop.
 • Zobrazování modelové rychlosti v km/h.
 • Multitrakce.
 • Uvolňování lokomotiv.
 • Rozlišení mezi ručním řízením (vhodné např. pro posun) a poloručním řízením (vhodné např. pro řízeni funkcí HV v trati).
 • Zobrazení návěstního opakovače.