hJOPdriver je mobilní aplikace pro OS Android, která umožňuje řídit jízdu hnacích vozidel ve spolupráci s hJOP. Plně podporuje workflow předávání a uvolňování lokomotiv za využití spolupráce dispečerů.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na Githubu, aplikace je volně dostupná v Google Play.

Get it on Google Play

Ukázka rozhraní aplikace hJOPdriver
Ukázka rozhraní aplikace hJOPdriver

Aplikace vznikla jako diplomová práce Ing Miroslava MaříkaLaboratoři řízení kolejových vozidel MENDELU pod vedením doc. Jiřího Rybičky a s technickou asistencí Jana Horáčka. Aplikace umožňuje vše, co umožňuje Jerry, jen na mobilní platformě.

Funkce

 • Automatické vyhledání serverů v síti, výběr serveru.
 • Databáze serverů.
 • Žádost o lokomotivu do oblasti řízení.
 • Řízení jízdního stupně, směru, funkcí.
 • Zobrazování významů funkcí.
 • Plynulé zastavení, nouzové stop.
 • Zobrazování modelové rychlosti v km/h.
 • Multitrakce.
 • Uvolňování lokomotiv.
 • Rozlišení mezi ručním řízením (vhodné např. pro posun) a poloručním řízením (vhodné např. pro řízeni funkcí HV v trati).
 • Zobrazení návěstního opakovače.