Po několika letech byla vydána nová major verze hJOPserveru. Tato verze přináší zásadní změny na nižších úrovních, chování pro uživatele zůstává podobné.

Hlavní změny

 • Kompletní změna systému řízení jízdy vozidel (trakce).
 • hJOPserver je distribuován jako all-in-one řešení, nadále není nutné stahovat knihovny z dalších repozitářů.
 • Změna adresářové struktury konfiguračních souborů knihoven.

hJOPserver v5 přináší nový systém pro řízení jízdy vozidel: komponenta pro řízení jízdy vozidel je nově linkována do hJOPserveru jako dynamicky linkovaná knihovna (dll). Řízení jízdy nadále zůstává pomocí protokolu XpressNET, avšak tímto krokem se otvírá cesta k snazší výměně trakční knihovny za jiný systém (např. LocoNET). Komunikace po XpressNETu byla kompletně přepsána do programovacího jazyka C++.

hJOPserver je od verze 5 dodáván jako zip soubor, který obsahuje veškeré potřebné knihovny a konfiguraci. Při aktualizaci hJOPserveru prozkoumejte, že se liší pouze ty konfigurační soubory, které se mají lišit. Zejména nezapomeňte do inidata.ini vložit sekci [LD_Preload] (viz inidata.ini v zip souboru).

Při aktualizaci z hJOPserveru v4 doporučujeme aktualizovat inidata.ini tak, aby odpovídal verzi v zip souboru a změnit umístění konfiguračních souborů a knihoven (viz zip soubor: adresáře lib-rcs, lib-trakce, lib-conf).

Další změny

 • RCS porty mohou začínat od jedničky.
 • Otestovat autoblok v trati, opravit určování změny směru soupravy v trati.
 • Rozlišit mezi autoblokem a hradlem.
 • Ukládat, jestli je JC do odbočky.
 • Zásadní vylepšení okna editace JC a složených JC pro snazší editaci.
 • Zrušit typ TZZ bezsouhlasový stav bez nabídky.
 • Umožnit logickou spojku výhybek: zadat různé vstupy a výstupy obou výhybek ve spojce.
 • Umožnit výhybky bez hlášení polohy.
 • Odstranit nastavení LI z hlavního okna, ponechat na trakční knihovně.
 • Umožnit zadat zesilovači, že nemá detekci zkratu nebo výpadku napájení.
 • Opravit nastavování návěsti návěstidel, pokud se již nastavuje návěst.
 • Opravit návaznosti návěstidel do trati.
 • Oprava chyby: při editaci HV zachovat typ funkcí.
 • Opravit předávání návěsti v trati.
 • Odstranit funkci mazání logů.
 • Inicializovat a finalizovat objekty v jejich unitě.
 • Synchronizovat odpojení TCP klientů do hlavního vlákna.
 • Uhladit kód hlavního okna (fMain.pas).
 • Drobná vylepšení.

Stáhnout server