Byl vydán hJOPserver v5.1.

Novinky:

 • Opraveno vykreslování výhybek v traťových úsecích.
 • Přidán blok Skupinové návěstidlo.
 • Nastavit traťovou rychlost soupravy až když je celá souprava v trati.
 • TCP regulator: neumožnit řídit lokomotivu, která není v ručním řízení.
 • Umožnit nastavit, při obsazení kolikátého úseku JC dojde k pádu návěstidla.
 • Vylepšena kontrola předávání souprav mezi traťovými úseky.
 • Úsek: umožnit simulovat od/obsazení jednotlivých částí úseku.
 • PT server: v3.0.0
  • Celé API přepsáno do angličtiny.
  • Posílat oblasti řízení.
  • Umožnit vytvořit, upravit, smazat soupravu.
  • Přidat GET uživatelů.
 • Velký refaktor kódu (skoro všechny věci přepsány do angličtiny).

Stáhnout hJOPserver