Byl vydán hJOPserver v5.1.2.

Hlavní novinkou je podpora nového systému pro řízení příslušenství MTB v4, díky kterému byly změněny knihovny pro řízení příslušenství.

Novinky:

  • Povolit více spuštěných hJOPserverů zároveň.
  • Umožnit libovolnou rychlost (nedesítkovou) v jízdních cestách.
  • Umožnit nastavit návěst při posunu.
  • Umožnit přesouvat vlaky mezi oblastmi řízení pomocí PŘESUŇ vlak.
  • Aktualizovat na RCS API v1.4.
  • Umožnit NUZ na staničních kolejích.
  • Rozpojovač: prodloužit aktivní čas na 1 min.
  • Rozpojovač: bliká pokud zbývá < 15 s aktivního.
  • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

Stáhnout hJOPserver