Byla vydána nová verze všech programů balíku hJOP.

Hlavní novinkou je podpora pomocných stavědel.

Novinky:

 • Umožnit edtiovat a používat blok pomocné stavědlo.
  • Přidat výhybkám, návěstidlům a rozpojovačům vstupy na voliče a výstupy na indikaci v pultu obsluhy (pomocném stavědle).
 • Umožnit nakreslit výkolejku v opačné orientaci.
 • Přidat do menu vlaku možnost STOP vlak pro nouzové zastavení vlaku.
 • Umožnit kmitavý výstup rozpojovačů.
 • Zrušit startovací čas rozpojovačů (po kliku se rovnou zapnou).
 • Server: vylepšit editační okna bloků/JC.
 • Příprava na kreslení DKS v režimu vlevo-vpravo.
 • Velký refaktoring kódu k lepší čitelnosti, přepsání zdrojových kódů do angličtiny.
 • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

hJOPserver v5.2 hJOPeditor v2.13 hJOPpanel v1.16 hJOPmerger v1.6