Byla vydána nová verze aplikace hJOP Android Driver.

Aktualizace přináší následující vylepšení:

  • hnací vozidla lze nouzově zastavit i bez zatrženého ručního řízení
  • režim tabletu - levé menu je na velkých obrazovkách vždy viditelné
  • přihlašovací dialog odmaže mezery na začátku nebo konci uživatelského jména a nově umí zobrazit/skrýt právě zadané heslo
  • upraveno zobrazování názvů vozidel - nejprve se zobrazuje adresa a až poté popis (adresa se před tím nemusela zobrazit, pokud byl popis dlouhý)
  • v záhlaví žádosti o vozidlo zobrazí název oblasti řízení
  • vynucení IPv4
  • opravy chyb

tablet screenshot

hJOPandroidDriver v1.13