Byla vydána nová verze hJOPpanelu. Tato verze přináší vylepšení zobrazení oken, když je škálování Windows nastaveno na jinou hodnotu než 100 %. Také přináší úpravy nutné pro fungování chystaného vydání hJOPserveru v5.4, které přinese větší změny.

  • Zobrazit hezky okna, když Windows škálování není 100 %.
  • Opravit barvy rámečku vlevo dole.
  • Implementovat oprávnění ‘other’ (červená DK).
  • Nezobrazovat názvy HV v trati.
  • Vylepšení zobrazování zpráv.
  • Zvětšit maximální délku štítku / výluky na 72 znaků.
  • Umožnit blikání čísla vlaku.
  • Refaktoring vysvětlivek menu.
  • Opravit zobrazení odpočtu času.
  • Drobné opravy.

hJOPpanel v1.16.2