Byla vydána nová minor verze hJOPserveru. Tato verze přináší několik větších novinek.

 • Refaktoring mechanismu určování rychlostí vlaků.
  • Umožnit různé rychlosti v jízdních cestách pro různé typy souprav a třídy přechodnosti HV.
  • Umožnit různé rychlosti v tratích pro různé směry.
 • Blikat z nouzově zastaveným vlakem na reliéfu.
 • Umožnit stavět složené jízdní cesty mezi oblastmi řízení.
 • Zobrazit DK červeně, pokud oblast řídí jiný panel.
 • Nastavit traťovou rychlost vlaku, jakmile vlak opustí poslední výhybky (nikoliv až v trati).
 • Zobrazovat jména strojvedoucího ručně řízených vlaků ve spodní části reliéfu.
 • Umožnit zobrazit informace o vlaku pomocí nové volby INFO vlak (v trati, i u předvídaného vlaku).
 • Umožnit jiný vstupní a výstupní modul v okně testeru.
 • Umožnit různé otevírací události pro různé směry přejezdů.
 • Vylepšit stavová okna bloků, přidat stavové okna bloku návěstidlo.
 • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

Pozor: zkontrolujte si po migraci, že rychlost v traťových úsecích se importovala do nové verze správně. Zejména třídy přechodnosti hnacích vozidel. Přečtěte si nápovědu k určování rychlostí vlaků kliknutím na pravé tlačítko v tabulce úpravy rychlostí.

hJOPserver v5.4.0