Byla vydána nová verze hJOPserveru. Tato verze především opravuje problémy objevené ve verzi 5.4 až po vydání.

  • Opravit nastavení rychlostí při vjíždění do stanice.
  • Opravit nastavení traťové rychlosti při vyjíždění ze stanice na nevýhýbkovém KO.
  • Opravit nefunkční JC se zámky.
  • Refaktorovat hlavní logování - přidat loglevel.
  • Zprvoznit RCS tester při prázdných vstupech nebo výstupech.
  • Zodolnit proti problémům nahláešným testery (osvětlení, rychlosti).
  • Drobné opravy a vylepšení GUI.
  • Upgradována knihovna rcs-xn na v1.1 (viz release knihovny)

hJOPserver v5.4.1