Byla vydána nová verze hJOPserveru. Tato verze přináší především opravy chyb.

  • Výhybka: varovat při štítku/výluce spojky.
  • Opravit přenášení návěsti na předchozí návěstilo: přenášet i pokud probíhá změna návěsti.
  • Opravit stavění JC při obsazené spojkové výhybce.
  • Opravit regexp matchování typů vlaků.
  • Vyladit nouzové zastavování vlaků: umožnit přesunout nouzově zastavený vlak, varovat při STOP vlak<.
  • Návěstidlo: neaktivovat binární výstup při návěsti “posun dovolen”.
  • Umožnit bez načtené RCS knihovny více, než 16 vstupů na desku.
  • Blok IO: neukládat do souboru default hodnoty.
  • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.
  • Nová verze rcs-xn a trakce-xn knihoven. Nové verze přináší opravu kritické chyby: špatné přijímání dat přes LI-USB-Ethernet.

hJOPserver v5.4.2