Byla vydána nová verze RCS XN knihovny, která přináší některé opravy a novinky.

  • Umožnit striktně binární výstupy. Viz návod.
  • Nulovat poslední aktivní výstup.
  • Odstranit možnost Neodesílat stav, kdy by obě polohy výhybky měly být neaktivní., protože tato možnost v kontextu nulování výstupů nedává smysl.
  • Odstranit možnost Nejvýše jeden výstupní pin z dvojice může být aktivní, toto nastavení je trvale zapnuto.

Nový RCS XN knihovna bude součástí nejbližšího vydání hJOPserveru.

RCS XN knihovna v1.3