Byla vydána nová verze balíku hJOP.

Hlavní změnou je nová minor verze hJOPserveru, která přináší vícero změn, mnohé z nich na žádost komunity.

Pozor: pro správné zobrazení reliéfu s hJOPserverem v5.5 je třeba aktualizovat hJOPpanel na novou verzi 1.16.3.

Změny v hJOPserveru:

 • Velké vylepšení bloku přejezdu - není třeba externí HW modul, umožněno použití standardních blikačů a dalších komerčních modulů, hJOP umí nově řešit kompletní logiku výstupů (blikače, zvonek, závory, …).
 • Úprava barev pro panel dle ZTP-JOP (základní šedá + hněda výluka).
 • Zrušeno okno nastavení, vše přesunuto do hlavního okna.
 • Umožněny konfigurovatelné časy rušení JC a nouzových závěrů.
 • Nepřenášet na návěstní opakovač hJOPdriver návěst “posun dovolen”.
 • PT server:
  • Umožnit zapnout a vypnout PN.
  • Přidat endpoint ‘/status’.
 • Odjezdové návěstidlo může sloužit jako předvěst vjezdového návěstidla sousední stanice.
 • Umožnit zastavovat/zpomalovat u návěstidla a spouštět zvuky na základě ujeté vzdálenosti, nikoliv pouze na základě času.
 • IO blok: umožnit měnit stav i bez fyzického výstupu (vhodné pro interakci přes PT server).
 • Přejezdy v posunové cestě:
  • Zavírat vždy.
  • Opravit zavírání více přejezdů v cestě.
  • Není nutné zadávat zavírací úseky (zavírají se vždy).
 • Výhybka pod zámkem se i při obsazeném KO ručně přestavuje NEnouzovým povelem.
 • Při stavění JC dát závěr na trať ihned při začátku stavění, nečekat až na konec -> vyblokovat žádost o traťový souhlas.
 • Přidat možnost otevření diagnostického okna z menu v hlavním okně.
 • Umožnit konfigurovatelný počet zároveň přestavovaných výhybek v jízdní cestě.
 • Výhybka bez prostředků pro detekci volnosti: ruční stavění je vždy riziková operace.
 • Doplnění indikací v okně rizikové funkce při rizikových operacích.
  • Přejezd: při NOT> A ZUZ vypisovat obsazené KO.
  • NUZ: varovat při obsazeném KO.
  • NS+/NS-: varovat “KO bez detekce volnosti”.
  • ZAK<: varovat obsazený KO.
  • ZAV<: varovat “blok v nouzové cestě”.
 • Zásobník: pokud nastane při vykonávání povelu chyba, zásobník se přepne na přímou volbu.
 • DN: pokud jsou v cestě potvrzovací bariéry, je DN s potvrzením jako riziková funkce.
 • Umožnit zobrazení menu bloků při panelu v režimu “read-only”, umožnit některé zobrazovací volby: zobrazení štítku, výluky, INFO vlak. STAV atd.
 • Přidat API pro odpojovač trakce (PT server).
 • Zámek: obnovit základní stav automaticky po pominutí chyby.
 • Zrušit PN, NOT a vybrané KO NUZ při odpojení posledního panelu pro ovládání.
 • Odstranit “Snadné spuštění” (nepoužíváno).
 • Lepší logování stavění jízdní cesty.
 • Mnohé další opravy chyb a vylepšení.