Do aplikace hJOPdriver bylo doplněno zobrazení návěstního opakovače a očekávané rychlosti hnacího vozidla.

Screenshot hJOPdriver