Byla vydána verze 0.4 XpressNET knihovny, která lépe rozlišuje mezi jednotlivými typy centrál, takže je možné používat centrály Lenz a zpětné hlášení pomocí modulů RS. Knihovna dále umožňuje zapínat a vypínat DCC a po připojení k centrále sama DCC zapne.

Stáhnout knihovnu

Pro použití s centrálami Lenz je nutné pečlivě vyplnit vstupní adresy přesně podle skutečných adres dostupných na sběrnici RS.

Byl vydán hJOPserver v4.16.3, který umožňuje zadat adresy RCS modulu vyšší než 255. Tato verze také opravuje několik drobnějších chyb.

Stáhnout server