Byla vydána nová verze hJOPserveru. Tato verze přináší opravu kritické chyby nereagování na návěstidlo při jeho editaci a drobnější opravy a vylepšení.

  • Opravit kritickou chybu nereagování vlaku na návěstidlo po úpravě zastavovacích událostí.
  • Opravit editaci variantních bodů složených jízdních cest.
  • Umožnit obnovit jízdu vlaku po nouzovém zastavení.
  • Upozornit při stavění JC, před kterou je souprava, ale nemá nastaveno čelo na úsek před návěstidlem.

hJOPserver v5.3.3